FRANCHISE SİSTEMİ / FRANCHISE KURULUM

Franchise olmak tekrar edilebilirlik gerektirir

Kişilerden, lokasyondan, müşteri kitlesinden bağımsız olarak, mevcut işinizi başka insan kaynağı ile, farklı bir lokasyonda, farklı müşteri gruplarına, aynı başarı seviyesinde ulaştırabilecek misiniz?

FRANCHISE KURULUM

Doğru analiz, doğru planlama, doğru sonuçlar

Markanızın franchise sistemine geçebilmesi için denenmiş, test edilmiş ve başarıyla uygulanmakta olan bir iş modeline sahip olması, aynı zamanda tekrar edilebilir süreçlerle yönetilmesi hayati önem taşır.

Sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle başlanılan franchise yolculuğunun en temel noktası, iş modelinizin doğru analiz edilerek, hem franchise alan hem de franchise veren açısından sağlıklı sonuçlar üretecek bir franchise planlaması oluşturmasıdır.

The Franchise Company'de tüm sistem marka özelinde kurulur.

Ne yapıyoruz?

Analiz

+

Strateji

+

Dokümantasyon

=

Sürdürülebilir Franchise Büyümesi

Mali ve operasyonel analiz çalışmalarımız ile, öncelikli iş modelinizin temel yapı taşlarını belirliyor, strateji sürecinde size en uygun franchise modellemesini geliştiriyoruz. Ardından stratejiyi hayata geçirebilmek adına, elde edilen sonuçları yazılı hale getirerek, franchise büyümenizi sürdürülebilir kılıyoruz.

Bu sayede deneme yanılma ile başlanması muhtemel bir franchise sürecinin, olası maddi ve manevi kayıplarından markanızı koruyoruz. Sizler ve franchise yatırımcılarınız için hazırladığımız uzun vadeli projeksiyonlar sayesinde, hem siz hem de franchise iş ortaklarınız aynı hedefler doğrultusunda, işbirliği içerisinde verimli bir iş ortaklığıyla hedeflerine ulaşıyor.

Franchise Hizmetleri