Franchise 2020 Trendleri Ve Koronavirüs Etkisi

07 Kasım 2020

Franchise 2020 Trendleri Ve Koronavirüs Etkisi

Koronavirüs salgını sebebiyle elektronik ticaret ve mobil işlemler ile ilgili girişimler daha fazla artış göstermektedir. Mart ayının ortalarında cafe ve restoranların zorunlu bir şekilde kapanması ile beraber gıda ile ilgili sektörde altyapı platformları, bütün İşletmeler için paket servisi şeklinde hizmet vermektedir. Sektörlerde git-al modelinde artış gösterdiği gözlemlenebilir. Franchise uygulamalarının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Franchising işletmeler kısa ve orta vadede planlama yapmalarında yardımcı olmaktadır.

Covid19un Etkilediği Ve Etkileyeceği Sektörler

Franchise ile ilgili Koronavirüs salgının gittikçe yaygınlık göstermesi, ekonomik engeller ile ilgili çeşitli yaptırımlara gidilmesine sebep olmaktadır. Özellikle de ekonomik dengeler ile ilgili çeşitli sektörlerin daralma politikalarını izlemelerini etkilerken diğer taraftan da insanların girişimcilik ile ilgili çeşitli alternatiflerini daha fazla değerlendirilmelerine sebep olmaktadır.

 ​​​​

Dijital Dönüşümün Ekonomik Bazda Etkilediği Ve Etkileyeceği Durumlar

Koronavirüs salgınının ekonomi dünyasını da olumsuz etkilemesinden sonra 2020 yılı dijital pazarlama konusunda bir kırılma ya da dönüşüm noktası olacaktır. Aynı sektörde faaliyet gösteren çeşitli iş kollarının birbirlerinin öne geçmeleri amacıyla marka ya da pazarlama ile ilgili çeşitli yöntemler geliştirmeleri gerekecektir. Bu anlamda duruma bakıldığında dijital pazarlama kanalları markaların elini güçlendiren en önemli unsur olacaktır. Franchising bazlı tedbirler alınması ekonomik etkili eksilerin pozitife çevrilmesinde etkisi olacaktır. Franchise faktörlerinin uygulanması ile beraber Koronavirüs etkilerinin minimize edilmesi mümkün olacaktır.

 Küçük Ölçekli Girişimcilerin Yapmaları Gerekenler

Franchising ile bilgili İnsanların zorunlu bir şekilde eve kapanmalarından sonra gelişecek olan yeni bir ekonomik trend genel itibariyle ev ürünlerinin oluşturulması ve kullanılması ile ilgili projelerden sağlıkta organik ve yöresel mamullere kadar sağlıklı fırın ürünleri ile ev yemekleri ya da kurutulmuş şekilde imal edilen ürünlerin dışarıya satılması ile ilgili çeşitli ev işi aktivitelerin gerçekleştirilmesi gerekecektir.