Girişimcilerin Motivasyonunu Etkileyen “Franchise Giriş Bedeli”

01 Şubat 2022

Girişimcilerin Motivasyonunu Etkileyen “Franchise Giriş Bedeli”

Franchise Company Yönetici Ortağı Efrah Ceyhan Atacan’ın bu hafta Ekonomist kapak konusu “Bedelsiz Franchise Fırsatları” dosyasında Franchise giriş bedeli ile ilgili değerlendirmeleri yer aldı.

Franchise giriş bedelinin alınmaması  girişimcilere nasıl bir katkı sağlıyor?

Franchise Giriş Bedeli, ülkemizde yaygın kullanım şekliyle ‘İsim Hakkı’, Franchise verenin, franchise alana, kuruluş dönemi boyunca sağlayacağı destekler, mentörlük hizmetleri ve bölgesel imtiyazlar karşılığı aldığı bir hizmet bedelidir.   Franchise sisteminde, yeni açılan şubenin kurulum döneminde yakından takip edilmesi, desteklenmesi, rehberlik edilmesi, şubenin tutunması açından hayati öneme sahiptir.  Girişimcilerin bu hizmetler ve haklardan faydalanmaları ve maliyetin franchisor’a ait olması, oldukça cazip bir fırsattır.

Franchise giriş bedeli alınmamasının girişimcilerde motivasyonu artırdığını düşünüyor musunuz?

Franchise Giriş Bedeli alınmıyor olması, başlangıç sermaye ihtiyacını ve toplam yatırım maliyetini düşürüyor olması bakımından, girişimciler için oldukça teşvik edici bir destektir.  Bu durumun bir fırsat olarak değerlendirilebilmesi için yatırımcılar tarafından doğru analiz edilmesi çok önemlidir. Zira Franchise veren markanın Giriş Bedeli almıyor olmasının farklı sebepleri olabilir.

En yaygın uygulama, markanın büyüme saikı ile,  başlangıç destekleri ve mentörlük hizmetlerinden doğan maliyetlerini girişimciye yansıtmadan, kendi pazarlama bütçesinden finanse etmesi, belirli bir franchise sayısına ulaştıktan sonra, Franchise Giriş Bedeli uygulamasını başlatmasıdır.  Bu model özellikle yeni kurulan markalar tarafından sıklıkla kullanılır ve doğru markalarda, girişimciler açısından bir fırsat ihtiva eder.

Giriş Bedelinin alınmadığı diğer bir durum ise, franchise modelindeki ticari ilişkinin açılış sonrasında orta vadede düzenli gelir oluşturduğu, merkezin franchisee’ye ürün ya da hizmet satışına dayanan sistemlerde karşımıza çıkar.

Kimi zaman başlangıçta alınmadığı belirtilen Giriş Bedeli, farklı yatırım kalemlerine yansıtılabilir, makine – ekipman, dekorasyon, yazılım gibi.

Girişimciler açısından en tehlikeli durum ise, markanın öngördüğü herhangi bir kurulum desteğinin olmadığı, dolayısıyla bir maliyeti olmadığı için, hızlıca şube sayısını artırmak hedefi ile ‘Franchise Giriş Bedeli’ alınmadığı durumlardır.  Bu durumlarda işin başarısı tamamen girişimcinin iş yapabilme kapasitesi ile sınırlı kalır.

Dolayısıyla girişimcilere tavsiyemiz, yatırım yapacakları markanın nasıl bir başlangıç yol haritasına sahip olduğu, yatırımcısını nasıl destekleyeceği, franchising konusundaki bilgi ve deneyimi, sistemde kurulacak olan ticari ilişkinin nasıl planlandığı, orta ve uzun vadeli hedefleri konusunda kapsamlı bir görüşme yaparak karar vermeleri olacaktır.

Bu yıl franchise giriş bedeli almayan şirket sayısında bir artış bekliyor musunuz?

2019 yılının Franchising konusunda oldukça hareketli bir yıl olmasını bekliyoruz, gerek zorunluluklar, gerekse yeni oluşan ticari fırsatlar, daha fazla insanın girişimciliğe yönelmesini teşvik edecek.  Franchise markaları arasında seçim yapma noktasında, düşük bütçeli yatırımların ön planda olmasını bekliyoruz.  Markalar tarafında büyüme trendlerini sürdürmek açısından, franchise bedellerinde indirim yapmak ya da franchise giriş bedeli almıyor olmak piyasaya hızlı cevap verebilmenin en uygulanabilir yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.  Hem yeni kurulan marka sayısındaki artış, hem de köklü markaların indirimleri 2019 yılında giriş bedelleri üzerinden bir rekabet ortamı  yaratacak gibi görünüyor.

Etiketler : Franchise Franchise Company Haberleri

Sonraki

Franchise Nedir ?
07 December 2021

Franchise Nedir ?