Uçan Balon Anaokulları

"Okul öncesi Eğitim’e yapılan yatırım geleceğe yatırımdır…"

28 yıllık güven

Uçan Balon Anaokulları Franchise Fırsatı

Sektör Eğitim
Faaliyet Alanı Okul Öncesi Eğitim
Merkezi Ülke Türkiye
Kuruluş Yılı 1994
Şube Sayısı 9
Franchise Bedeli 95.000 TL
Ortalama Yatırım Tutarı 600.000 TL - 800.000 TL
Royalty / Reklam Bedeli %3
Ortalama Yatırım Geri Dönüşü 18 Ay

Uçan Balon Anaokulları

Okul öncesi Eğitim’e yapılan yatırım geleceğe yatırımdır…


Uçan Balon Anaokulları, eğitim ve yönetim süreçlerinin, yetkin, açık, şeffaf, ilkeli bir iletişim ile sürdürülerek Uçan Balon markasını, kurumsal kimlik ve güvenirliğine uygun olarak bir yapı benimseyerek kendi bölgesinde bu tecrübeyi aktarmak isteyen yatırımcıları ile iş ortağı olacaktır.

28 yıllık güven…

Uçan Balon Anaokulları, 1994 yılından bu yana okul öncesi eğitimde fark yaratan, çağdaş eğitim anlayışını; sevgi ve güven üzerine temellendirerek çocukların geleceklerini inşa etmeyi hedeflemiş olan bir eğitim kurumudur. Eğitim yolculuğunda dünden bugüne hayatın temelleri üzerinde yükselen, çocuk merkezli bir yapı oluşturmuştur. Eğitimde çok yönlülüğü ilke edinmiş ve her öğrencinin bireysel farklılıklarından yola çıkarak birey odaklı eğitim anlayışını benimsemiştir. Uçan Balon Anaokullarının yetiştirdiği bireylerde özellikle üzerinde durduğu nokta, bu çocukların kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem çözmede çözüm üretebilen, empati kurabilen, bütün önemli değerlere sahip bireyler yetiştirmektir. Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek; çağa ve değişen kuşakların gelişimsel özelliklerine hızlıca uyum sağlayabilen, çağdaş ve güncel eğitim programları ve yaklaşımları çerçevesinde; bilimsel temele dayalı, evrensel, sanatsal, spor ve kültürel etkinliklere önem vererek, okul öncesi eğitimde kaliteyi arttırmayı ve yaygınlaştırmayı amaç edinmiştir.